Zásady ochrany osobních údajů

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost DaJa látky s. r. o., se sídlem Brněnská 318/5, 664 44 Ořechov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97202 (dále jen „společnost“), realizuje prodej výrobků DaJa látky s.r.o. (dále jen „výrobků“) rovněž prostřednictvím webových stránek označených http:www.dajalatky.cz
Registrace na těchto stránkách a uskutečnění objednávky výrobků vyžaduje poskytnutí osobních údajů zákazníka.

2. Nakládání s osobními údaji a jejich zpracování

a)   Označením políčka souhlasu a odesláním zprávy vyslovuje zákazník svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas  ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon OOÚ“), a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, s tím, aby jeho osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, elektronická (e-mailová) adresa (dále jen „osobní údaje“) byly pro účely:

  1. uskutečnění dodávek,
  2. zjišťování spokojenosti zákazníka s poskytovanými službami,
  3. provádění průzkumu obchodu a služeb,
  4. provádění jiných marketingových, reklamních a průzkumných účelů,
  5. vytváření databáze zákazníků,
  6. vedení statistiky shromažďovány a zpracovávány společností.

Zákazník dává společnosti souhlas s užíváním svých osobních údajů pro výše uvedené účely.

b)   Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze zpracovateli osobních údajů DaJa látky s.r.o., který pro společnost osobní údaje zpracovává. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí a výslovného souhlasu zákazníka zpřístupněny, ledaže povinnost poskytnout osobní údaje zákazníka vyplývá ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovány pouze k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím zákazníka. Zákazník dává svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu nákupu ve společnosti Daja látky s.r.o. Tento souhlas může být zákazníkem kdykoliv odvolán písemně, a to dopisem adresovaným do sídla společnosti.

c)   Zákazník má podle § 11 zákona OOÚ právo na přístup k osobním údajům a právo na ochranu osobních údajů. Zákazník má podle § 12 zákona OOÚ, pokud o to společnost požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a společnost je povinna mu toto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zákazník má zároveň podle § 21 zákona OOÚ právo v případě, že zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou  soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, požádat aby takto vzniklý stav společnost odstranila, a dále má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

d)   Zákazník dává společnosti souhlas se zasíláním informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti prostřednictvím elektronické pošty a poštovní adresy zákazníka.

DaJa látky s.r.o.  nikdy neposkytuje Vaše data třetím stranám k účelům přímého marketingu, pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas.

V přísně omezené míře poskytujeme potřebné osobní údaje našim poskytovatelům služeb, kteří jsou (kromě jiného) odpovědní za doručování Vámi objednaného zboží. Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni zachovat důvěrnost Vašich údajů ve stejné míře jako DaJa látky s.r.o.